Název projektu: Vybudování FVE v MTC Kolín, s.r.o.

Žadatel a příjemce: MTC Kolín, s.r.o.

Začátek realizace projektu: 09/2022

Konec realizace projektu: 12/2024

Výše uznatelných nákladů: 24 068 tis. Kč

Výše poskytnuté podpory: 40%

Operační program EU: NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Cíl projektu:

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 809,6 kWp s akumulací. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

.

.

.